Naprotechnologia

"Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Wykorzystaj to, co masz. 
Zrób to, co możesz." 
Arthur Ashe

      Początki Naprotechnologii (ang. NaProTechnology - Natural Procreative Technology, czyli technologia naturalnej prokreacji) sięgają lat 70-tych ubiegłego stulecia, kiedy to młody amerykański lekarz o specjalności ginekologiczno-położniczej, dr Thomas Hilgers, zaczął interesować się tematami związanymi z problemami z zajściem w ciążę. Jego zainteresowanie zaowocowało opracowaniem całkowicie innowacyjnej w skali całego świata, kompleksowej metody podejścia do diagnozowania i leczenia schorzeń utrudniających zajście w ciążę, bądź jej utrzymanie. Jej skuteczność opiera się o właściwą diagnozę przyczyn braku płodności, a leczenie polega na przywróceniu prawidłowego stanu organizmu, by można osiągnąć poczęcie w naturalny sposób.


      Naprotechnologia wykorzystuje wszystkie znane współczesnej medycynie narzędzia - zarówno farmakologiczne jak i chirurgiczne, by usunąć przyczynę problemów z płodnością. Bada ona i leczy zarówno kobietę, jak i mężczyznę. Prezentuje najbardziej kompleksowe, najdokładniejsze podejście do zagadnienia zdrowia prokreacyjnego, jakie do tej pory opracowano.


      Naprotechnologia jest metodą bazującą na wnikliwym zdiagnozowaniu przyczyn zaburzeń płodności. W tym celu posługuje się, min., unikalnym narzędziem jakim jest System Modelu Creighton'a. Dzięki obserwacjom cykli prowadzonym wg tego Systemu lekarz naprotechnolog może dokładnie określić, gdzie leży problem braku poczęcia/utrzymania ciąży i wdrożyć odpowiednie leczenie. Dlatego pierwszym krokiem, oprócz serii badań, jest skierowanie pacjentki na przeszkolenie do instruktora Modelu Creighton.

Plan leczenia można podzielić na 3 etapy.


Etap I - identyfikacja problemu


Przez pierwsze 2-5 miesięcy trwa diagnozowanie problemu. Jest to czas, gdy para znajduje się pod opieką swojego instruktora i uczy się obserwacji. Najczęściej już po 3 pierwszych cyklach widać, z jakimi nieprawidłowościami organizmu mamy do czynienia. Czasem, w bardziej złożonych przypadkach, potrzebne są dokładniejsze badania, co też wymaga więcej czasu.


Etap II - naprawianie problemu


Lekarz wdraża odpowiednie leczenie w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy, dlatego mamy tu do czynienia z leczeniem celowym, ukierunkowanym na konkretną przyczynę. Etap ten trwa zazwyczaj 1-6 miesięcy.


Etap III - utrzymanie "dobrych cykli"


Gdy organizm kobiety odpowiada prawidłowo na zaproponowane leczenie zwiększa się szansa na osiągnięcie pożądanego rezultatu. Należy jednak pamiętać, że ciało człowiek to nie maszynka, którą wystarczy odpowiednio dokręcić i oczekiwać natychmiastowego efektu. Czasem trzeba uzbroić się w cierpliwość czekając na upragniony cel (to też było moim osobistym doświadczeniem). Etap ten trwa 1-18 miesięcy.

W Radomiu Konsultantem Medycznym NaProTechnology jest:
lek. Grzegorz Nyc, NFPMC
grzegorznyc.pl